Co je to "strakáč"

09.04.2014 14:38
Na "strakáč" má Dana copyright. Tvrdí totiž, že i jazyk je součástí národní kultury a kdo ho v jakékoli podobě "prasí", těžko může být označen za kulturního nebo kultivovaného člověka. A tak nám na začátku každé hodiny strakáče z našich textů rozdává -  většinou hrají všemi barvami, neboť prý nám chce ukázat, co vše je špatně a proč. Pokud se vám tedy její "strakáč" dostane do ruky, pak vězte, že červenou barvou označuje chyby, modrou nepěkné či kostrbaté vyjádření, fialovou označuje svoje rady, doporučení případně návrhy a zelený text znamená, že je ve vašem díle nadbytečný.

Kontakt

Tvůrčí psaní pro každého, kdo to chce zkusit Múzická škola
Nivnická 9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Lidová konzervatoř
Wattova 5
702 00 Ostrava-Přívoz
Lidová konzervatoř: 596 136 805
Múzická škola: 596 626 891
sekretariat@lko.cz, sekretariat@muzickaskola.cz