Loďka

16.03.2018 16:19
Vyloupl se krásný jarní den. Blízký les voněl, sluníčko hřálo, mírný svah pod chalupou se zelenal svěží travou a zlátl žlutými hlavičkami pampelišek. Na trávě si hrála dvě děvčátka. Starší měla asi čtyři roky, druhá byla o něco mladší. Najednou stály u rybníka. Chvíli se batolily po břehu a...
16.03.2018 16:18
Vrby stály jako vojáci na stráži, rovně a v pozoru, ani lístek se nepohnul.  Vysázené kolem rybníka vypadaly, jako by ho objímaly a dohlížely na něj. Vítr si toho dne vzal dovolenou, zato slunce pálilo ze všech sil. Ryby zlenivělé horkem se daly jenom tušit. Nad hladinou, kousek od...

Kontakt

Tvůrčí psaní pro každého, kdo to chce zkusit Mgr. Dana Havlenová
V Troskách 18
Ostrava- jih

výuka:
Matrosovova 743/11
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
+ 420 723 490 916
havlenova.dana@email.cz